Jak podzielić ekran monitora – dzielenie ekranu w windows 10

jak podzielic ekran dzielenie ekranu w windows 10
jak podzielic ekran dzielenie ekranu w windows 10

Każdemu z nas przydarzyła się chyba sytuacja w której podczas pracy na komputerze, musieliśmy co chwilę skakać między otwartymi oknami programów, albo przeglądarki. Choć potrzeba korzystania z dwóch okien na raz to domena analityków, czy grafików komputerowych, czasami przydaje się również w celach prywatnych, takich jak przepisywanie numeru konta bankowego, czy porównywanie produktów, które planujemy kupić. Jeśli w takiej sytuacji pomyśleliście o tym, że przydałby się Wam drugi monitor, raczej nie byłoby to opłacalne rozwiązanie. Istnieje za to sposób, aby na jednym monitorze posiadać dwa ekrany. Windows 10 to system na którym bazuje obecnie większość komputerów, a jego twórcy zadbali o naszą wygodę wprowadzając do niego funkcję dzielenie ekranu.

Jak podzielić ekran na dwie części w Windows 10?

Najprostszym sposobem na dzielenie ekranu w Windows 10 jest skorzystanie z funkcji Snap Assist. Umożliwia ona podział ekranu na 2, 3 lub cztery części, co z kolei pozwala na swobodne przepisywanie tekstu, lub porównywanie danych, dzięki temu, że mamy otwarte dwa okna obok siebie. 

Aby uruchomić w Windows 10 dwa ekrany można skorzystać z dwóch sposobów.

  • Podzielenie ekranu przy pomocy klawiatury
    Najpierw należy wybrać okno, które chce się przyciągnąć i wcisnąć na klawiaturze klawisz z logo systemu Windows oraz strzałkę w lewo lub strzałkę w prawo, w zależności od tego, z której strony ekranu ma się wyświetlić okno. Jeżeli w systemie otwarte są inne okna, ich miniaturka wyświetli się na drugiej połowie monitora. Wystarczy kliknąć na potrzebą aplikację, aby zajęła wolną część ekranu. Następnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, możemy wybrane okno podzielić jeszcze raz na pół, znowu przyciskając klawisz logo Windows tym razem w połączeniu ze strzałką w dół lub w górę. W wyniku podziału otwarte programy zajmują odpowiednio 50% lub 25% monitora, choć niektóre, jak na przykład Spotify mogą okazać się bardziej niesforne i zajmować nieco większą część.
  • Dwa ekrany w Windows 10 przy pomocy myszy
    Chcąc podzielić ekran Windows 10 myszką lub touchpadem, trzeba wybrać pasek tytułu potrzebnego okna i przeciągnąć go do krawędzi monitora. Kiedy kursor zetknie się z brzegiem ekranu, wyświetli się na nim kontur, który wskaże miejsce przeciągnięcia. Okno możemy przeciągnąć na lewą lub prawą stronę ekranu, by zrobić dwa ekrany. Jeżeli okno zostanie przeciągnięte do górnej lub dolnej krawędzi, uzyskamy podział ekranu na cztery części. Przy użyciu funkcji Snap Assist niemożliwe jest podzielenie monitora na dwie części w poziomie.

Windows 10 dzielenie ekranu – dodatkowe możliwości

Kiedy wiemy już jak podzielić ekran na pół, możemy dodatkowo dostosować wielkość wyświetlanych okien. Zdarza się, że nie potrzebujemy, by oba uruchomione programy działały w jednakowym rozmiarze. W tej sytuacji nie musimy zmieniać wielkości każdego z nich z osobna. Jeżeli nakierujemy myszkę na oddzielającą je linię i przeciągniemy ją zmieniając rozmiar jednego z okien, drugie automatycznie dostosuje swoją wielkość do pozostałej na ekranie przestrzeni.

Jak wyłączyć podzielony ekran?

Po skończonej pracy, kiedy chcemy powrócić do wyświetlania jednego okna na monitorze najprostszym sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszki na ikonkę “maksymalizuj” znajdującą się w prawym górnym rogu na pasku zadań okna, pomiędzy ikonkami “minimalizuj” i “zamknij”. Po naciśnięciu tejże ikonki, wybrane okno zajmie z powrotem całą przestrzeń ekranu. Podzielony ekran można wyłączyć także za pomocą klawiatury wciskając klawisz z logo systemu Windows i strzałkę do góry dwukrotnie, co spowoduje zmaksymalizowanie używanego uprzednio okna.

Udostępnij