Word

jak wstawic przypis w wordzie
Office 365

Jak wstawić przypis w wordzie?

Jak zrobić przypis w wordzie? Dodawanie przypisów końcowych i dolnych Microsoft Word jest programem

Microsoft Word to program do tworzenia, edytowania i pisania tekstu. Ma on szeroki zakres możliwości i jest świetnym narzędziem do napisania prostej bądź skomplikowanej pracy naukowej, czy też wykładu. Wystarczy kilka kliknięć myszy, aby utworzyć nową stronę lub dodać nowe paragrafy do istniejącego tekstu. Word umożliwia również dodawanie obrazków, tabel lub grafik do prezentacji.

Historia

Microsoft Word jest aplikacją typu edytor tekstu i od początku istniało wiele innych typów aplikacji, które mogą wykonywać zadania bardziej efektywnie. Jednak pomimo tego faktu, Word ma wielu wiernych zwolenników, którzy nadal go używają, mimo że istnieje już znacznie bardziej rozbudowana, wielofunkcyjna i profesjonalna aplikacja.

Microsoft Word to nie tylko program do pisania tekstu – to także kompletne środowisko pracy, baza danych, narzędzie do publikowania oraz program do przeprowadzania ankiet, tworzenia spisów treści itp. Word powstał na początku lat osiemdziesiątych, kiedy komputery były jeszcze bardzo prymitywne.

Microsoft był jednym z pionierów rynku informatycznego i konkurował z innymi producentami oprogramowania. Word został stworzony w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, którzy potrzebowali prostego i przyjaznego programu do tworzenia i edycji tekstów. Wtedy Word był bardzo prosty i można było w nim tylko pisać. Z biegiem lat program Word ewoluował i stał się bardziej złożony. Teraz jest to bardzo profesjonalna aplikacja, którą można wykorzystać na wiele różnych sposobów.

Microsoft Word to nadal bardzo prosty program, ale jednocześnie bardzo potężny. Korzystają z niego miliony ludzi na całym świecie w ramach pakietu Microsoft Office.

Microsoft Word 5.0 (DOS) – 1983 r.

Pierwsza wersja programu Microsoft Word ukazała się w 1983 roku i została zaprojektowana jako program do przetwarzania tekstów dla komputerów z systemem operacyjnym MS-DOS. Pierwszym interfejsem użytkownika programu był interfejs wiersza poleceń, który służył do wprowadzania prostego tekstu i wykonywania podstawowych funkcji edycyjnych. W ciągu następnych kilku lat Microsoft wydał kilka kolejnych wersji programu Word, które zawierały graficzne interfejsy użytkownika i wiele nowych funkcji.

Microsoft Word 6.0 (Windows) – 1993/1994 r.

Kolejna wersja programu Microsoft Word przeznaczona do pracy w systemie Windows została wydana w 1993 roku. Program charakteryzował się zupełnie nowym interfejsem użytkownika, który opierał się na paradygmacie projektowania WYSIWYG (what you see is what you get). Ta wersja programu zawierała również wiele nowych funkcji, takich jak spis treści, funkcja edycji na podzielonym ekranie i tezaurus.

Microsoft Word 97 (Windows) – 1996 r.

Pierwsza poważna aktualizacja wersji programu Microsoft Word z 1993 roku została wydana w 1996 roku. W tej wersji programu pojawił się zupełnie nowy interfejs użytkownika z paradygmatem projektowania opartym na wstążce. Ta wersja programu zawierała również wiele nowych funkcji, takich jak funkcja śledzenia recenzji, funkcja porównywania i funkcja śledzenia zmian. Wtedy też zaczęto poważnie rozwijać aplikacje Microsoft Word

Microsoft Word 2002 (Windows) – 2001 r.

Pierwsza duża aktualizacja wersji programu Microsoft Word z 1996 roku została wydana w 2001 roku. Ta wersja programu posiadała całkowicie nowy interfejs użytkownika z paradygmatem projektowania opartym na wstążce. Ta wersja programu zawierała również wiele nowych funkcji, takich jak AutoCorrect, AutoFormat i Thesaurus.

Jak używać i konfigurować Microsoft Word

 • Tworzenie nowego dokumentu – Word oferuje wiele różnych szablonów, które możesz wykorzystać do szybkiego stworzenia nowego dokumentu. Jeśli potrzebujesz stworzyć pracę naukową, możesz użyć szablonu “Academic Paper”. Jeśli potrzebujesz stworzyć CV, możesz użyć szablonu “Resume”. Możesz również stworzyć nowy dokument od podstaw.
 • Dodaj nagłówki lub podtytuły – Możesz użyć nagłówków, aby podzielić swój dokument na sekcje. Nagłówki są zwykle wyświetlane większymi czcionkami niż tekst główny.
 • Dodawanie spisu treści – Jeśli piszesz dłuższy dokument z wieloma sekcjami, możesz dodać spis treści, który zawiera listę poszczególnych sekcji dokumentu. Ułatwia to czytelnikom poruszanie się po dokumencie.
 • Dodaj obrazek – Obrazki mogą być użyte do dodania wizualnej atrakcyjności do dokumentu. Na przykład, można użyć obrazu ważnego miejsca lub osoby w pracy naukowej.
 • Dodaj cytat – Jeśli tworzysz pracę naukową, będziesz musiał zacytować swoje źródła. Aby zacytować źródło, wybierz tekst, który chcesz zacytować, a następnie kliknij przycisk “Cytuj” na wstążce.
 • Dodaj znacznik cytowania – Możesz kliknąć przycisk “Cite Mark” na wstążce, aby dodać znacznik, w którym zostanie wstawiony cytat.
 • Tworzenie tabeli – Tabele mogą być używane do wyświetlania danych w bardziej zorganizowany i atrakcyjny wizualnie sposób.
 • Tworzenie wykresu – Wykresy mogą być używane do wyświetlania danych w bardziej zorganizowany i atrakcyjny wizualnie sposób.

Podstawowe zadania w programie Word

 • Pisanie i edytowanie tekstu – Główną funkcją edytora tekstu jest umożliwienie użytkownikowi pisania i edytowania tekstu. W programie Word wystarczy kliknąć przycisk “Nowy” na wstążce, aby utworzyć nowy dokument, w którym można napisać tekst. Następnie można użyć różnych przycisków, zakładek i menu na wstążce, aby pisać i edytować tekst.
 • Zapisywanie dokumentu – Należy często zapisywać dokument, aby uniknąć utraty danych. Aby zapisać dokument, kliknij przycisk “Plik” na wstążce i wybierz “Zapisz”. Możesz zapisać dokument jako plik programu Word (.docx), plik PDF lub kilka innych typów plików.
 • Czytanie dokumentów – Możesz otwierać i czytać dokumenty, które zostały utworzone za pomocą poprzedniej wersji programu Word lub innego edytora tekstu. W programie Word można również otwierać pliki PDF i TXT.
 • Śledzenie zmian – Możesz użyć funkcji “Śledzenie zmian”, aby śledzić wszelkie zmiany wprowadzane do dokumentu. Jest to przydatne, jeśli piszesz pracę z innymi osobami i musisz śledzić wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone.
 • Wspólna praca nad tym samym dokumentem – Jeśli pracujesz nad dokumentem z inną osobą, możesz użyć przycisku “Udostępnij” na wstążce, aby zaprosić ją do pracy nad tym samym dokumentem.

Otwieranie dokumentu

Otwierając dokument, otwierasz istniejący plik, który jest już zapisany na Twoim komputerze. Możesz otworzyć dokument znajdujący się w folderze “Moje dokumenty” lub w dowolnej innej lokalizacji na komputerze. Po otwarciu dokumentu otwiera się okno programu Word i możesz rozpocząć pracę nad dokumentem. Jeśli otworzysz dokument, który nigdy nie został zapisany, zostanie on automatycznie zapisany z taką samą nazwą jak dokument. Jeśli otworzysz dokument, który został zapisany na komputerze, dokument zostanie otwarty w oknie programu Word.

Zapisywanie dokumentu

Gdy skończysz pracę nad dokumentem, musisz zapisać plik na swoim komputerze. Zapisanie dokumentu pozwoli Ci zachować swoją pracę, jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub coś stanie się z Twoim komputerem. Aby zapisać dokument, kliknij przycisk “Plik” na wstążce i wybierz “Zapisz”. Możesz także użyć skrótu klawiaturowego CTRL + S, aby zapisać plik. Powinieneś często zapisywać swój dokument podczas pracy nad nim. Za każdym razem, gdy dokonujesz istotnych zmian, powinieneś zapisać dokument pod inną nazwą. Pozwoli to na śledzenie postępów podczas pisania dokumentu. Możesz również użyć funkcji “Zapisz jako”, aby zapisać dokument pod nową nazwą.

Czytanie dokumentów

Możesz otwierać i czytać dokumenty, które zostały utworzone za pomocą poprzedniej wersji programu Word lub innego edytora tekstu. W programie Word można również otwierać pliki PDF i TXT. Po otwarciu dokumentu otwiera się okno programu Word i można rozpocząć czytanie dokumentu. Jeśli otworzysz dokument, który został utworzony w poprzedniej wersji programu Word, możesz zobaczyć nieoczekiwane formatowanie w dokumencie. Możesz użyć funkcji “Zapisz jako”, aby zapisać dokument z nową nazwą, a następnie wprowadzić niezbędne zmiany, aby dokument był czytelny.

Śledzenie zmian.

Jeśli piszesz pracę z innymi osobami, możesz użyć funkcji “Śledzenie zmian”, aby śledzić wszelkie zmiany, które są wprowadzane do dokumentu. Jest to przydatne, jeśli musisz śledzić wszelkie zmiany, które są wprowadzane. Aby użyć funkcji “Śledzenie zmian”, kliknij przycisk “Recenzja” na wstążce. Spowoduje to otwarcie karty “Przegląd” na wstążce i umożliwi włączenie funkcji “Śledzenie zmian”. Jeśli chcesz przejrzeć zmiany, które zostały wprowadzone do dokumentu, kliknij przycisk “Śledzenie zmian” na wstążce.