Optymalizacja kosztów firmy dzięki chmurze

Optymalizacja kosztów firmy dzięki chmurze

Przedsiębiorstwa zmagają się z wieloma wyzwaniami w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Jednym z kluczowych aspektów jest dostęp do nowoczesnych technologii, które umożliwiają efektywne prowadzenie firmy. W tym kontekście usługi chmurowe stają się niezwykle atrakcyjne, oferując rozwiązania skalowalne, bezpieczne i  atrakcyjne pod względem kosztów utrzymania. W artykule przedstawimy możliwe korzyści z migracji do chmury, szczególnie te związane z optymalizacją wydatków przechowywania danych i korzystania z aplikacji w chmurze.

Czym jest chmura?

Chmura, w kontekście technologii informatycznych, to usługa przechowywania danych i uruchamiania aplikacji na zdalnych serwerach, udostępnianych dla użytkowników przez Internet. Dostarczone wirtualne serwery są złożonym systemem serwerów fizycznych, rozlokowanych na całym świecie w centrach danych. Chmura to model dostarczania informacji, który dokonał swego rodzaju rewolucji w zarządzaniu danymi. Zamiast polegać na lokalnych serwerach lub urządzeniach, chmura oferuje zasoby, które można skalować w zależności od potrzeb.

Korzyści z przeniesienia danych do chmury

Użytkowanie chmury ma wiele zalet. Chmura zapewnia skalowalność zasobów, co pozwala firmom na elastyczne dostosowanie się do zmieniającego się zapotrzebowania na przestrzeń dyskową czy moc obliczeniową. Z danych i aplikacji dostępnych w chmurze, możemy korzystać na całym świecie, o każdej porze, wystarczy jedynie połączenie z Internetem.

Chmura zapewnia większą odporność na awarie dzięki rozlokowaniu serwerów. Kopie zapasowe są często automatycznie rozprowadzane między wieloma lokalizacjami, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o zabezpieczenia rozwiązań chmurowych, dostawcy inwestują w nie znaczne zasoby. Należy jednak pamiętać, że w wielu modelach korzystania z usług chmurowych, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i backup jest po stronie użytkownika. Należy zatem zadbać o kopie bezpieczeństwa i systemy zabezpieczające nasze urządzenia.

Bardzo pożądaną korzyścią, szczególnie dla małych firm są najnowsze technologie stosowane przez dostawców chmur. Firmy te aktualizują swoje systemy, z kolei użytkownicy mają dostęp do najnowszych technologii bez konieczności samodzielnego zarządzania aktualizacjami i utrzymaniem systemów. To pozwala na rozwój firmy bez konieczności rozwijania technologicznego know how. Usługi i zasoby chmurowe są bardzo szybko implementowalne, także nie musimy prowadzić przedłużających się procesów.

Chmura oferuje narzędzia do zarządzania zasobami i analizy danych, które pomagają w monitorowaniu procesów biznesowych. Przeniesienie danych do chmury może również przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Wykorzystanie zasobów serwerowych i redukcja nadmiaru sprzętu przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego.

Jak widać, chmura przynosi wiele korzyści, jednak w tym artykule skupimy się nad redukcją kosztów przechowywania firmowych danych.

Modele usług chmurowych

Usługi chmurowe można podzielić ze względu na formę użytkowania. Modele te można dostosować do potrzeb użytkowników oraz przedsiębiorstwa.

Infrastructure as a Service (IaaS) dostarcza użytkownikom infrastrukturę IT. W tym układzie, to dostawca jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu, podczas gdy użytkownicy mają kontrolę nad oprogramowaniem, w tym systemami operacyjnymi i zainstalowanymi aplikacjami. Przykładową platformą oferującą usługi w modelu IaaS jest Microsoft Azure.

Platform as a Service (PaaS) oferuje użytkownikom kompleksowe środowisko, które umożliwia używanie aplikacji bez obciążenia zarządzaniem infrastrukturą. Użytkownicy mogą skoncentrować się na rozwoju oprogramowania, nie martwiąc się o podstawy techniczne. Do popularnych dostawców PaaS należy np. Google App Engine.

Software as a Service (SaaS) to model usługowy, który jest powszechnie używany przez użytkowników. W ramach SaaS, dostawca zarządza całą infrastrukturą i platformami, a użytkownik ma dostęp do aplikacji przez internet. Aplikacje SaaS to między innymi Gmail czy Microsoft Office 365.

Redukcja kosztów dzięki chmurze

Chmura pozwala na obniżenie i optymalizację kosztów operacyjnych. Przy wdrożeniu chmury, warto skontaktować się z ekspertami IT, którzy dobiorą najlepsze rozwiązanie. Przed migracją danych należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które zadecydują o wyborze danego dostawcy chmury. Poniżej przedstawiamy kilka korzyści dotyczących kosztów:

  1. Redukcja kosztów sprzętu: dysków, sieci i innych urządzeń stanowiących elementy infrastruktury IT.
  2. Elastyczne płatności za zużycie danych – w zależności od potrzeb możemy zwiększać lub zmniejszać potrzebną przestrzeń dyskową. Płacimy za zasoby, których używamy, tym samym eliminujemy koszty związane z nieużywaną infrastrukturą.
  3. Eliminacja kosztów utrzymania zespołu specjalistów ds. chmury. Jest to istotne, szczególnie w przypadku małych firm.
  4. Redukcja kosztów energii czy chłodzenia.
  5. Redukcja innych kosztów operacyjnych utrzymania serwerowni.

Decydując się na daną chmurę możemy zwrócić uwagę na koszty, jednak to nie wszystko. Aby odpowiednio dobrać rozwiązanie dla naszego systemu, należy wziąć pod uwagę jego kontekst i wiele czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie naszej infrastruktury IT.

Elastyczne formy rozliczeń w chmurze Microsoft

Program Microsoft CSP, znany jako „Cloud Solution Provider”, to inicjatywa Microsoftu skoncentrowana na współpracy z partnerami komercyjnymi. CSP umożliwia dostawcom IT sprzedaż i zarządzanie abonamentami na usługi chmurowe Microsoftu. Współpracując z partnerami Microsoftu, otrzymasz usługi chmurowe dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwość różnych form opłat, w tym atrakcyjną jednorazową płatność roczną, miesięczną opłatę w rocznej subskrypcji, lub comiesięczną subskrypcję w czasie nieokreślonym. Wybór elastycznych form subskrypcji pozwoli Twojej firmie nakładów finansowych. W tym aspekcie warto współpracować z certyfikowanym partnerem Microsoft, takim jak firma IT Lizard z Warszawy.

Podsumowanie

Dzięki analizie i zrozumieniu struktury środowiska IT, możliwe jest wyeliminowanie niepotrzebnych wydatków przez migrację danych do chmury. Optymalizacja kosztów firmy dzięki chmurze to korzyści związane nie tylko z redukcją wydatków, ale również z dopasowaniem modelu kosztów do celów biznesowych. Warto jednak skontaktować się ze specjalistami doświadczonymi w zakresie rozwiązań chmurowych, aby dobrać optymalną usługę dla swoich potrzeb.

Wpis partnera.

Udostępnij