Jak wyeliminować zasoby blokujące renderowanie ze strony internetowej?

wyeliminowanie zasobow blokujacych renderowanie

Istnieje kilka sposobów na wyeliminowanie zasobów blokujących renderowanie ze strony internetowej:

1) Małe pliki CSS i JavaScript w tekście: jeśli masz małe pliki CSS i JavaScript, możesz rozważyć umieszczenie ich bezpośrednio w kodzie HTML swojej strony internetowej. Może to zmniejszyć liczbę żądań HTTP wysyłanych przez przeglądarkę i poprawić czas ładowania Twojej strony internetowej.

2) Odrocz niekrytyczny kod JavaScript: jeśli masz duże pliki JavaScript, które nie są krytyczne dla początkowego renderowania strony internetowej, możesz rozważyć załadowanie ich asynchronicznie lub odroczyć ich ładowanie do momentu zakończenia wstępnego renderowania strony. Może to skrócić czas ładowania Twojej strony internetowej.

3) Używaj ładowania asynchronicznego dla JavaScript i CSS: Możesz użyć atrybutów async i defer, aby asynchronicznie ładować JavaScript i CSS. Może to pomóc skrócić czas ładowania strony internetowej, umożliwiając przeglądarce dalsze analizowanie kodu HTML, podczas gdy pliki JavaScript i CSS są ładowane w tle.

4) Zoptymalizuj obrazy: duże obrazy mogą znacznie zwiększyć rozmiar Twojej strony internetowej i spowolnić jej ładowanie. Możesz zoptymalizować obrazy, kompresując je i używając odpowiedniego formatu obrazu (takiego jak JPEG dla fotografii i PNG dla grafiki z przezroczystym tłem).

5) Użyj sieci dostarczania treści (CDN): Sieć CDN może pomóc skrócić czas ładowania strony internetowej, udostępniając zasoby statyczne (takie jak pliki JavaScript i CSS) z serwerów znajdujących się bliżej użytkownika. Może to skrócić czas potrzebny do przeniesienia zasobów przez sieć.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, możesz wyeliminować zasoby blokujące renderowanie ze swojej strony internetowej i skrócić czas jej ładowania.


Test TPGtahC

Udostępnij