Dlaczego frankowiczom nie opłacają się ugody z bankiem?

dlaczego frankowiczom nie oplacaja sie ugody z bankiem

Banki oferują ugody frankowe coraz większej grupie kredytobiorców. Początkowo instytucje bankowe były nastawione do tego pomysłu raczej sceptycznie, a oferty ugód kierowano tylko do wybranych, nielicznych klientów. Sytuację zmieniła lawinowo rosnąca liczba pozwów frankowiczów przeciwko bankom i korzystne orzecznictwo sądów w takich sprawach. Ale czy w takiej sytuacji frankowiczom opłaca się przyjmowanie ugód od banków? Wyjaśniamy, dlaczego propozycję ugody z bankiem należy dokładnie przemyśleć i przekalkulować.

Co banki oferują w ramach ugody?

Ostatnio problemy frankowiczów związane ze stale rosnącym kursem franka szwajcarskiego spowodowały, że Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom zawieranie ugód frankowych. W efekcie tego zalecenia banki początkowo niechętnie wysuwały propozycje ugód do klientów obciążonych kredytami frankowymi. Po pewnym czasie liczba propozycji ugodowych ze strony banków zaczęła stopniowo rosnąć. W tej chwili niemal każdy frankowicz może skorzystać z propozycji ugody z bankiem w kwestii rozwiązania kredytu frankowego. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że propozycje te zazwyczaj są opłacalne tylko dla banku, a korzyści dla kredytobiorcy są pozorne. 

W ramach ugody banki proponują frankowiczom jedynie przewalutowanie kredytu. Nie jest to rozwiązanie, z którego warto skorzystać. Choć pozornie wydaje się atrakcyjne, ponieważ pozwala na stałe uwolnić się od wahań kursu franka szwajcarskiego, to jednak po dokładnym przeanalizowaniu i przeliczeniu wszystkich kosztów kredytobiorca może jeszcze na tym stracić. 

Czy propozycja ugody z bankiem opłaca się frankowiczom?

Przewalutowanie oferowane przez banki w ramach ugód frankowych zakłada przeliczenie kwoty pozostałej do spłaty po aktualnie obowiązującym kursie. Frankowicze mogą na tym stracić, ponieważ znacznie uczciwszym rozwiązaniem byłoby przewalutowanie zgodnie z kursem obowiązującym w dniu podpisania umowy. Jednak na takie rozwiązanie nie chcą się zgodzić banki. Dodatkowo przewalutowanie najczęściej wiąże się z pewnymi dodatkowymi kosztami, takimi jak prowizje czy marże za przeprowadzenie operacji przewalutowania i w efekcie kredytobiorca musi dopłacić do ugody. 

Przewalutowanie kredytu jest opłacalne wyłącznie wtedy, gdy mamy do czynienia z niskim kursem franka szwajcarskiego, a prognozy ekonomistów i specjalistów z zakresu bankowości przewidują stopniowy wzrost tego kursu. Tylko taka sytuacja na rynku międzynarodowym pozwoli uznać przewalutowanie za korzystne dla kredytobiorcy. Ale w tej chwili nie można liczyć na taki obrót spraw, gdyż kurs franka jest wyjątkowo wysoki i równocześnie nic nie zapowiada, aby w najbliższym czasie miał spaść. Dlatego nie jest zalecane przyjmowanie przez frankowiczów ugód ze strony banków oferujących wyłącznie przewalutowanie kredytu.

Co zamiast ugody, czyli inne możliwości i rozwiązania

Pojawia się więc pytanie: jeżeli ugody frankowiczów z bankami nie są korzystne, to jakie inne opcje mają, by uwolnić się od kredytu we franku szwajcarskim? Najbardziej polecanym i jednocześnie najskuteczniejszym na chwilę obecną wyjściem jest złożenie pozwu sądowego przeciwko bankowi. W toku sprawy sądowej zostanie rozstrzygnięte, czy w umowie kredytowej nie zostały popełnione żadne błędy lub wykroczenia. Praktyka pokazuje, że niemal wszystkie umowy kredytowe zawierane w pierwszej dekadzie lat 2000 zawierają klauzule niedozwolone, naruszające dobry interes kredytobiorcy. Są one podstawą do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść frankowicza. Jednocześnie kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sugerują wyraźnie, że wszelkie takie spory powinny być rozstrzygane na korzyść kredytobiorcy. Wyraźnie mówi o tym również orzecznictwo Sądu Najwyższego w Polsce. Co natomiast można osiągnąć w sądzie? 

Wyrok na korzyść frankowicza może doprowadzić do odfrankowienia kredytu lub całkowitego unieważnienia umowy kredytowej. Oba te rozwiązania są dużo bardziej korzystne niż przewalutowanie kredytu i równocześnie pozwalają raz na zawsze uwolnić się od kłopotliwego zobowiązania we frankach szwajcarskich.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij