Czym są heurystyki użyteczności?

czym sa heurystyki uzytecznosci

Projektowanie stron internetowych bazuje na tak zwanych heurystykach użyteczności. Termin ten, choć brzmi skomplikowanie, trudny do wyjaśnienia nie jest. Jest to zbiór kluczowych zasad, które pomagają w projektowaniu witryn i wpływają bezpośrednio na komfort użytkownika. Ich jądrem są relacje między człowiekiem a komputerem. Jakie zasady pomagają w trakcie projektowania i optymalizacji witryn internetowych? O jakich korzyściach można mówić w przypadku heurystyk użyteczności?

Relacje między człowiekiem a witryną

Człowiek, niezależnie od tego, czy jest odbiorcą treści na blogu, czy potencjalnym klientem sklepu internetowego oczekuje pełnej przejrzystości. Nie chce się gubić na stronie i zależy mu na czasie. Chciałby również w miarę szybko poznać odpowiedzi na konkretnie postawione pytania. W celu przyciągnięcia uwagi użytkownika należy tak zaprojektować witrynę, aby ułatwić mu korzystanie z niej. Naprzeciw wychodzą heurystyki użyteczności, czyli zbiór zasad, których wdrożenie sprzyja osiągnięciu tego celu. Analiza heurystyczna opracowana została przez Jakoba Nielsena w roku 1990 i do dziś stanowi główną metodologię oceny użyteczności stron internetowych. Warto dodać, że każdy audyt UX zlecony danej agencji marketingowej opiera się na tej metodologii. Wiążą się z tym określone korzyści i o nich pokrótce należałoby wspomnieć.

O jakich profitach mowa?

Kierowanie się analizą heurystyczną w procesie projektowania strony internetowej zapewnia designerom szybkie informacje zwrotne i to na dość wczesnym etapie pracy. Dzięki temu wie on jaką heurystykę powinien zastosować, aby usprawnić funkcjonalność witryny i nadać jej właściwą przejrzystość. Można łączyć ze sobą poszczególne heurystyki, aby osiągnąć zakładany efekt. Jest tak, ponieważ się ze sobą nie gryzą, a wręcz przeciwnie. Uzupełniają się wzajemnie. Warto przejść do samych heurystyk użyteczności. Jak one brzmią?

Abecadło designera

Heurystyki użyteczności zawierają się w dekalogu każdego doświadczenia projektanta stron www. Audyt UX bez zastosowania żadnej z nich jest wręcz niemożliwy do wyobrażenia. Abecadło designera składa się z 10 istotnych zasad ułożonych przez Nielsena.

  • Pokazuj status systemu. Informuj użytkownika co aktualnie dzieje się w systemie. Chodzi o szybkie feedbacki, które odbiera użytkownik witryny. Niech będą to paski ładowania, zmiany kolorów przycisków i tak dalej.
  • Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością. Po pierwsze język. Musi on być jak najbardziej uproszczony i zorientowany na użytkownika systemu. Po drugie stan faktyczny. Jeśli na stronie znajduje się asortyment określonych produktów, to powinno mieć to odzwierciedlenie w sklepach stacjonarnych.
  • Daj użytkownikowi pełną kontrolę. Użytkownik witryny powinien mieć możność podejmowania rozmaitych akcji bez konieczności usprawiedliwiania swoich decyzji. Przykładem jest chęć opuszczenia strony. Po drugie kontrola nad popełnionymi błędami. Stworzenie takich warunków użytkownikowi wywrze na nim pozytywne wrażenia.
  • Trzymaj się standardów i zachowaj spójność. Procesy cechujące witrynę powinny być usystematyzowane i spójne.
  • Zapobiegaj błędom. Możliwość poprawy błędów popełnionych przez użytkownika jest idealnym rozwiązaniem, ale jeszcze lepszym jest im zapobieganie. Jak to zrobić? To proste. Wystarczy wyświetlać użytkownikowi stosowny komunikat, informacje w trakcie podjęcia określonej akcji.
  • Pozwalaj wybierać, zamiast zmuszać do pamiętania. W heurystyce tej chodzi o to, aby wszelkie istotne informacje, potrzebne do wykonania danej akcji wyświetlane były cały czas.
  • Zapewniaj elastyczność i efektywność. Interfejs powinien być tak zaprojektowany, aby nie sprawił problemu początkującym użytkownikom. Powinien być dostosowany zarówno dla nowicjuszy, jak i do bardziej doświadczonych odbiorców.
  • Dbaj o estetykę i umiar. Dbałość o minimalistyczną estetykę i pewnego rodzaju oszczędność to podstawa, która nie zagrozi zagubieniem się użytkownika w systemie.
  • Zapewnij skuteczną obsługę błędów. Właściwa komunikacja to podstawa. Wszelkie błędy popełnione przez użytkownika powinny być jasno mu wyjaśnione.
  • Zadbaj o pomoc i dokumentacje. Użytkownicy mogą mieć pewne pytania dotyczące produktu i obsługi systemu. Implementacja działu pomocy i wydzielenie sekcji FAQ jest bardzo dobrym pomysłem.
Artykuł sponsorowany

Udostępnij